De Rijn Verbindt

In het Interreg-project ‘De Rijn Verbindt/Der Rhein Verbindet’ werken tien Duitse en Nederlandse organisaties samen aan een gezonde, groene en levende Rijn. Samen met anderen werken zij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het project wordt ondersteund door het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en bouwt voort op het werk, het netwerk en de kennis ontwikkeld door de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). De uitvoering van het project gebeurt tussen 2023-2026.

Dit nieuwe Interreg-project werkt aan de hand van drie werkpakketen aan een betere balans tussen mens en natuur in het grensgebied van de Rijn:

De Gezonde Rijn

Het werkpakket de Gezonde Rijn draagt bij aan een Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier. Door problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart te verminderen en te werken aan het herstel van trekvissen.

De Groene Rijn

Met de projecten binnen het werkpakket de Groene Rijn werken we aan een Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hierin stimuleren en ontwikkelen de partners rivierbossen, een ecologische corridor tussen de Niederrhein en Rijnstrangen en ‘levende dijken’ met een hogere biodiversiteit.

De Levende Rijn

In het werkpakket de Levende Rijn ontwikkelen we activiteiten om daadwerkelijk de verbinding te leggen tussen de Rijn, de natuur en de mensen. De projectpartners bereiken dit door overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, inwoners, vrijwilligers en studenten te betrekken bij de oplossing van de problemen voor de Rijn. Dit doen we door middel van bewustwording, communicatie, educatie en participatie.

De voortgang en resultaten van dit project delen de partners graag met iedereen. Hiermee brengen zij de Rijn tot leven! Bijvoorbeeld via de tentoonstellingen in musea De Bastei in Nijmegen en Schloss Benrath in Düsseldorf, het online en interactief 3D-bezoekerscentrum, social media en deze website.

De komende vier jaar wil ‘De Rijn Verbindt’ onder andere de volgende concrete resultaten behalen:

  • Minder plasticvervuiling door opruimacties (min. 200 vuilniszakken);
  • Inzicht in oplossingen voor plasticvervuiling (analyse ca. 40.000 stuks plastic), en visschade door scheepvaart;
  • Uitzet van +/- 300.000 larven van de elft en +/- 500 juvenielen van de steur in de Rijn;
  • Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 hectare rivierbos bij Berg en Dal;
  • Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in de Kreis Wesel;
  • Ca. 1,5 km ‘Levende dijken’ met een hogere biodiversiteit in de Kreise Wesel en Kleve;
  • Verbeterde waterhuishouding in de grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha);
  • Een toekomststrategie voor een gezonde, groene, levende Rijn.

 

Toekomststrategie en samenwerkingsconvenant

Ook na dit project willen de partners zich blijven inzetten voor een toekomst met een gezonde, groene en levende Rijn voor mensen, dieren en planten in de grensregio. Op basis van alles wat ze leren in dit project werken zij een toekomststrategie uit. Hierin komt te staan hoe een gezonde, groene en levende Rijn bereikt wordt en wie daarin wat moet doen. De partners nodigen andere organisaties en groepen die hieraan willen bijdragen van harte uit om het samenwerkingsconvenant van de Groen Blauwe Rijn Alliantie mede te ondertekenen. Zo ontstaat een echte beweging voor een gezonde, groene en levende Rijn.

Nieuws

icon

Eerste resultaten Waal-onderzoek met ankerkuil

Sportvisserij Nederland is – samen met het Duitse Rheinische FischereiVerband 1880 E.V en projectpartner Rijkswaterstaat – betrokken bij vismigratie-onderzoek op de Waal, de grootste waterarm van de Rijn.
icon

Vrijwilligers gezocht voor nieuw onderzoek naar oorzaak fenomeen “knakaal”

Hierbij is de hulp van (bestaande) vrijwilligers hard nodig: wandelaars kunnen vanaf november meehelpen en de oevers van de Waal afspeuren naar ‘geknakte’ alen.
icon

De Rijn Verbindt Duitse en Nederlandse partners

Op donderdag 12 oktober 2023 werd het officiële startsein gegeven voor het internationale project ‘De Rijn Verbindt’. In dit project werken tien Duitse en Nederlandse organisaties samen aan een gezonde, groene en...

Agenda