GBRA

De Rijn Verbindt bouwt voort op het werk, het samenwerkingsnetwerk en de kennis van de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA).

Ook na dit project willen de partners zich blijven inzetten voor een toekomst met een gezonde, groene en levende Rijn voor mensen, dieren en planten in de grensregio. Op basis van alles wat ze leren in dit project werken zij een toekomststrategie uit. Hierin komt te staan hoe een gezonde, groene en levende Rijn bereikt kan worden en wie daarin wat moet doen. De partners nodigen andere organisaties en groepen die hieraan willen bijdragen van harte uit om het samenwerkingsconvenant van de Groen Blauwe Rijn Alliantie mede te ondertekenen. Zo ontstaat er een echte beweging voor een gezonde, groene en levende Rijn.

GBRA