Projecten

De Gezonde Rijn

Het werkpakket de Gezonde Rijn draagt bij aan een Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier. Door problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart te verminderen en te werken aan...

De Groene Rijn

Met de projecten binnen het werkpakket de Groene Rijn werken we aan een Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hierin stimuleren en ontwikkelen de partners rivierbossen, een ecologische corridor tussen de...

Levende Rijn

De Levende Rijn

In het werkpakket de Levende Rijn worden activiteiten ontwikkeld om daadwerkelijk de verbinding te leggen tussen de Rijn, de natuur en de mensen.